Rossiya 1. Vesti. Festival of Chinese lanterns in Sokolniki Park

back back