All-Russian Dog Show

All-Russian Dog Show

组办方:
Organizer: Ye. Zagarova
举办地点:
俄罗斯莫斯科索科利尼基博物馆教育中心, 展馆 4
举办日期:
展会开放时间:
从 09:00 至 20:00

About:

All-Russian dog show 

Organizing committee:

Yelena Zagarova

Tel.: +7 (916) 338-05-42 

vk
vk
返回 返回